Rebooting Matlab

I saw a very effective code sniplet to reboot matlab(unfortunately, there is no reboot command in matlab ) and i added it as a shortcut to workspace header. Here is the code:

% Reboots matlab. Currently only works if only one instance of matlab is running.
[x, out] = system(‘tasklist /v /fo csv | findstr /i “matlab.exe”‘);
if length(strfind(out, 10)) > 1
disp(‘More than one instance of Matlab are running, don”t know which to kill.’);
return;
end
out = out(length(‘”MATLAB.exe”,”‘)+1:end);
nd = strfind(out, ‘”‘);
mypid = out(1:nd(1)-1);
% Start a new instance of Matlab on a separate process in the same
% directory.
system([‘start matlab.exe -sd ‘ pwd()]);
system([‘taskkill /f /pid ‘ mypid])

Cleanup Disk in Windows

First things first;

use cleanmgr:

 • Method 1: Click Start, type cleanmgr in the Start Search box, and then click OK.
 • Method 2: Click Start, click All Programs, click Accessories, click System Tools, and then click Disk Cleanup.
 • Method 3: If a Low Disk Space notification appears, click the notification to open the Disk Cleanup wizard.

if it is not enough, disable hibernation:

 1. Click Start, and then type cmd in the Start Search box.
 2. In the search results list, right-click Command Prompt, and then click Run as Administrator.
 3. When you are prompted by User Account Control, click Continue.
 4. At the command prompt, type powercfg.exe /hibernate off, and then press Enter.
 5. Type exit, and then press Enter to close the Command Prompt window.

To make hibernation available, follow these steps:

 1. Click Start, and then type cmd in the Start Search box.
 2. In the search results list, right-click Command Prompt, and then click Run as Administrator.
 3. When you are prompted by User Account Control, click Continue.
 4. At the command prompt, type powercfg.exe /hibernate on, and then press Enter.
 5. Type exit, and then press Enter to close the Command Prompt window.

now you have ay least >5GB space. for more

 

also you can edit the maximum allowable ram size for a running program with this guide.

You may change the maximum ram for dedicated to a  running program from 768 to 1024 etc, with the steps below:

 

To resolve this problem, modify the desktop heap size. To do this, follow these steps:

 1. Click Start, type regedit in the Start Search box, and then click regedit.exe in the Programs list.

  Note If you are prompted for an administrator password or for confirmation, type your password, or click Continue.

 2. Locate and then click the following registry subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems
 3. Right-click the Windows entry, and then click Modify.
 4. In the Value data section of the Edit String dialog box, locate the SharedSection entry, and then increase the second value and the third value for this entry.

Notes

 • The second value of the SharedSection registry entry is the size of the desktop heap for each desktop that is associated with an interactive window station. The heap is required for each desktop that is created in the interactive window station (WinSta0). The value is in kilobytes (KB).
 • The third SharedSection value is the size of the desktop heap for each desktop that is associated with a “non-interactive” window station. The value is in kilobytes (KB).
 • We do not recommend that you set a value that is over 20480 KB for the second SharedSection value.

By default, the Windows registry entry contains the following data in an x86-based version of Windows Vista.

%SystemRoot%\system32\csrss.exe
ObjectDirectory=\Windows
SharedSection=1024,3072,512
Windows=On
SubSystemType=Windows
ServerDll=basesrv,1
ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3
ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2
ProfileControl=Off
MaxRequestThreads=16

Note By default, the second value for the SharedSection entry is 3072 in an x86-based version of Windows Vista. By default, this second value for this entry is 20480 in an x64-based version of Windows Vista.

In Windows Vista and in later operating systems, memory allocations are dynamic. Therefore, there is no limitation for memory allocation. However, if you allocate too much memory to the desktop heap, negative performance may occur. This is the reason why we do not recommend that you set a value that is over 20480.

Note The desktop heap size is not affected by the physical RAM on the computer. Therefore, you cannot improve the performance by adding physical RAM.

Eclipse math.h linker error

As you already know the buggy nature of the eclipse ide, there is also a bug on its linker. Actually it is not a bug only in eclipse, because the error is depend on gcc and its inability to solve math library linking after or middle of the code compilation. Let’s explain this phenomenon with an example:

Asssume that we have the following example.c code:

#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(void)
{
    double x = 4.0;
    double result = sqrt(x);
    printf("The square root of %lf is %lf\n", x, result);
    return 0;
}

If we compile this code in bash terminal with:

$ gcc -lm test.c -o test

we have an error as undefined reference to `sqrt‘ (or any other function that called from math.h library) Interestingly if we have a static variable inside the sqrt like ‘sqrt(12.2)’ the compiler don’t give us any error. This happens because when we give the gcc  ‘-lm‘ option, we link the libm.a and libm.so to the compiler. “.a" files are static libraries, as opposed to “.so" files which are dynamic libraries. Normally gcc looks for dynamic libraries if available unless passed -static.  In ”sqrt(12.2)” case gcc is called ‘libm.a’ and not call the function sqrt in the run time, simply assign the value to the static variable.

In bash terminal. if we compile this code with:

$ gcc test.c -o test -lm

problem would be solved for bothe cases. to to this in Eclipse:

 1. Right click on your project in Project Explorer and select Properties.
 2. Go to C\C++ Build -> Settings -> Tool Settings -> Gcc Linker -> Libraries and click on green plus button to add a new library. When the dialog pops up, write m, and Eclipse will automatically add the –Im flag.

Image

source Okumaya devam et

Latex ‘de Denklemlerin Sığdırılması

Makale yazanlar bilir, özellikle çift sütunlu formatlarda, denklemleri sığdırmak bir işkence haline gelebilir. Kimi zaman saatlerinizi denklemi düzgün bir şekilde sokuşturmaya harcayabilirsiniz. Bununla ilgili öteden beridir sorunlarla boğuşan bendeniz de yakın bir zamanda etkin bir çözümünü buldum(sanırım). Kod parçası şöyle:

\begin{equation}
\resizebox{.9\hsize}{!}{$E=m*c^2$}

\end{equation}

 resizebox komutundaki “.9” o sütunun onda olarak kaçta kaçına sığdırmanızı istediğiniz belirtiyor. misal .9 denklemi sütun genişliğinin 9/10 (%90) sığdırılmasını sağlayacaktır 

e-Seçmen Seçmen Bilgileri Sorgulama

Her ne kadar ülkemizde gerçek anlamıyla demokrasiden pek söz edilemese de, şimdilik sahip olduğumuz sandık demokrasisi‘ni (şimdilik) en iyi biçimde kullanma adına sandık bilgilerimizi ve aynı meskende(daire, apartman) kişileri görüp şüpheli bir durum varsa bildirmemiz(aynı zamanda komşularımızı tanımamız için) bir sorgu ekranı. resme tıklayıp siteye kimlik bilgilerinizi ve ekranda gördüğünüz doğrulama kodunu (harf ve rakamları) ilgili alana girerseniz sorgunuzu yapabilirsiniz. Duyarlı vatandaşların artması dileğiyle…

Image

   

Dell bluetooth kopma sorunu

Dell bilgisayarlarda gözlemlenen, bluetooth fare, klavye ve kulaklıkların sebepsiz yere kopması sıkça gözlemlenen bir sorun. Bunun için format ve anakart değişimi de dahil olmak üzere birçok  çözüm öneriliyor ve işe yaramıyor. Çünkü asıl sorun başka yerde.

Güç yönetimi/power management ile ilgili bir sorun bu. bu nedenle Aygıt yöneticisi(Device Manager) altından Bluetooth sekmesine geliyoruz ve buradan donanımımızı çift tıklayıp Power Management/güç yönetimi altsekmesinden “Allow the computer to turn off this device to save power” (Bilgisayarın bu aygıtı güç tasarrufu için kapatmasına izin ver) deki seçimi kaldırıyoruz. Aşağıda ilgili ekran görüntüsü de bulunmakta. taa taaa..

 

Görsel

 

Ubuntu ‘da multi-touch pad’e multitouch özelliği ekleme

öncelikle mutouch driver i kuruyoruz:

sudo apt-get install xserver-xorg-input-mutouch

ardından, xorg.conf dosyasına birkaç satır bir şeyler ekleyeceğiz. öncelikle xorg.conf dosyasını açalım:

sudo gedit /etc/X11/xorg.conf

bu dosyada aşağıdaki satırları aynen kopyalayıp, oturumu yeniden başlatalım

Section “InputDevice”
Identifier “Touchpad”
Driver “microtouch
Option “Device” “/dev/input/mouse1”
EndSection

 

bir başka sorun da touchpad i istenildiği zaman açma/kapatma. onun için de buradaki çözümü uygularsanız sorununuz hallolacaktır.

Linux(ubuntu) üzerinde 32 bit sistemde ram arttırımı

başlık biraz devrik oldu ama kusura bakmayın. malum 32bit sistemlerin adresleyebildiği max ram gözesi teorik olarak 2^32 yani 4.3 GB tabi diğer bazı kısıtlardan dolayı görebileceğiniz max ram değeri 3.2Gb i geçmeyecektir.

elbette buna da bir çözüm bulunmuş durumda. kernel’de physical adres extension (pae)kullanılarak arttırılabilir. sözü uzatmadan kodları verelim:

öncelikle işlemcinizin pae destekli olup olmadığına bakalım:

$ grep --color=always -i PAE /proc/cpuinfo

işlemci “flag”larında pae kırmızı olarak görünüyorsa işlemcinizin pae desteği vardır. pae desteği ile adresleme için 4 bit daha kazanmış oluyorsunuz. kaba bir hesapla bu normal 32 bit sistemin 2^4=16 katı fazla yani 2^36 bellek gözünü adresleyebileceğiniz anlamına geliyor. zaten günümüzde max 4 ram slotuyla 4x8GB=32GB ram sahibi olabiliyorsunuz. pae desteğiniz varsa devam edelim:

#sudo apt-get install linux-generic-pae linux-headers-generic-pae

ve yeniden başladıp default olarak da seçili olan bu kernel ile oturum açıldığında artık tüm ram’inizi adresliyebiliyor olmanız gerekir ;)

kaldırmak için:

#sudo apt-get remove linux-generic-pae linux-headers-generic-pae

ubuntu üzerinde matlab 2011 b mex ayarları

matlab 2011b için mex düzenlemeleri:

öncelikle ubuntu için matlab kurulumundaki adımları biraz kendimize yontarak gerçekleştiriyoruz. Dökümanda bahsedildiği gibi gcc-4.3.4 kullanmak şart değil. Sadece adamlar testlerini o sürümde yapmışlar, başımız ağrımasın diyorlar ;)

2. MATLAB a özel bir bin klasörü oluşturalım:

mkdir ~/.matlab/bin

3. gcc ile sistemimizde kurulu(bende 4.5) gcc-4.5 ile via MATLAB a özel bin klasörü arasında sembolik link oluşturalım.

ln -s /usr/bin/gcc-4.3 ~/.matlab/bin/gcc

4.local startup.m dosyası oluşturup, bin dosyasını $PATH değişkenine ekleyelim. böylece her çalışma öncesi bin yolu PATH a yazılmış olur:

printf “setenv(‘PATH’,sprintf(‘/home/%%s/.matlab/bin:%%s’,getenv(‘USER’),getenv(‘PATH’)));\n” >> ~/Documents/MATLAB/startup.m

/usr/local/MATLAB/R2011b/bin klasörüne gidip “mexopts.sh” dosyasını düzenleyelim:

sudo gedit /usr/local/MATLAB/R2011b/bin/mexopts.sh

bu dosyada CC=’gcc’ yi CC=’gcc-4.5′ e, CXX=’g++‘ yi CXX=’g++-4.5′, ve FC=’gfortran’ ı FC=’gfortran-4.5′ olacak şekilde değişikliklerini yapalım. Elbette bunlar bende kurulu olanlar, siz kendinizde olan derleyicilere göre değiştirebilirsiniz.

bu işlemi yaptıktan sonra kaydedip kapatalım. Ardından

sudo /usr/local/MATLAB/R2011b/bin/mex -setup

komutunu çalıştırıp bu ayarları /home klasörü altındaki ayar dosysına yazmasını sağlayalım

derleme sonrası mex şöyle bir sorunla(kısaltılmış) karşılaştı:

libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.14′ not found (required by /usr/lib/libppl_c.so.2)
libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.11′ not found (required by /usr/lib/libppl_c.so.2)
libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.14′ not found (required by /usr/lib/libppl.so.7)
libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.11′ not found (required by /usr/lib/libppl.so.7)
libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.11′ not found (required by /usr/lib/libgmpxx.so.4)

çözümü mevcut libcstd++ kütüphanesine sembolik link oluşturmaktan geçiyor

sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/gcc/i686-linux-gnu/4.5/libstdc++.so /usr/local/MATLAB/R2011b/sys/os/glnx86/libstdc++.so.6

ve finito

MATLAB ‘da Latex(TeX) scriptleri kullanmak

Bilen bilir, bir figürün sağına soluna matematiksel bir ifade koymak
istersiniz olmaz. Matlab'da bununla ilgili bir düzenleme varmış.

figure,

text('Interpreter','latex',... % text interp olarak latex kullaniyoruz

      'String','$$\int_0^x\!\int_y dF(u,v)$$',...%Latex string'i

      'Position',[.5 .5],... %koordinatlar(iceren kutunun sol orta noktasi)

      'FontSize',16) % font buyuklugu
Görsel

Matlab üzerine Tex yerleştirme/Insert TeX on Matlab			

Ubuntu Klavye Düzenini (Keyboard Layout) Değiştirme

Ubuntu Klavye Düzenini (Keyboard Layout) Değiştirme

 

Her zaman canımı sıkan ve bin takla attıran bir nitelik de türkçe klavyelerdeki nümerik klavyedeki virgülü nokta olarak atamaktır. Özellikle İngilizce tabanlı programlara nümerik ifadeler girdiğimizde epey sıkıntı yaratır bu durum. Ubuntu Keyboard Layout diye aradığımızda da genelde OS düzeyinde müdahalelerde bulunmak gerekir(di). Ancak şimdi çok basit bir özellikle bu sorunu halledebiliriz:

 

 1. Setings>Keyboard dan Layout sekmesini açıyoruz 
 2. burada Options butonuna tıklıyoruz.
 3. Gelen menüden envai çeşit ayarı değiştirebilme seçeneğine sahibiz artık
 4. Numeric keypad delete key behaviour ‘dan
 5. Four-level key with dot butonuna tıklıyoruz
 

 

bitti gitti.  

Türkiye ile Vize Muafiyeti olan Ülkeler

Antigua-Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Bahamalar, Barbados, Belize, Bolivya, Bosna-Hersek, Brezilya, Ekvador, El Salvador, Fas, Fiji, Filipinler, Guatemala, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, Haiti, Hırvatistan, Honduras, Hong Kong, İran, Jamaika, Japonya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Kosova, Kosta Rika, Libya, Lübnan, Makau Özel İdare Bölgesi, Makedonya, Maldivler, Malezya, Mauritus, Nikaragua, Pakistan, Palau Cumhuriyeti, Paraguay, Rusya, St. Vincent-Grenadines, Singapur, Solomon Adaları, Sri Lanka, Suriye, Svaziland, Şili, Tanzanya, Tayland, Trinidad-Tobago, Tunus, Tuvalu, Uruguay, Ürdün, Venezuela, Vatikan, Katar, Kamerun, Yemen, Ukrayna.

Ayrıca, Belarus ve Nijerya ile da yapılacak anlaşmalarla çok yakında vizelerin kalkacağı belirtilmiştir.

ubuntu’da facebook video görüntüleyememe probleminin çözümü

ubuntu da facebook vb. sitelerde görülen “video unavailable” yani videonun görüntülenememesi ile ilgili sorunun çözümüne ilişkin önerilen yöntemler içinde işe yaramış olan, şu sitede bulduğum çözümü aşağıda yayınlıyorum:

Ubuntu 10.10 Flash Player | Facebook Video Unavailable Solved | Even 64 bit Flash Player Installation Guide | Firefox Chrome Opera Flash Player in Ubuntu 64 bit

After all those Video and Flash player issues in Ubuntu whether Firefox or Google Chrome, I finally got a solution to all of those. The 64 bit Flash Player issue also has the same solution. So let’s get started.

STEP 1 :

64 bit Users

go to Link : http://labs.adobe.com/downloads/flashplayer10_square.html

fron the release list download the one for 64 bit linux extract it get the ‘libflashplayer.so’ file.

32 bit users

go to http://get.adobe.com/flashplayer/ from the ‘select version to download’ drop down menu download the ‘.tar.gz’ file for linux extract it get the ‘libflashplayer.so’ file

STEP 2:

FIREFOX –

a. Open terminal go into the folder/directory where ‘libflashplayer.so’ file is using ‘cd’ (eg. cd Downloads or cd Desktop )command or any other way you like.

After that …..

b. In Terminal type

sudo cp libflashplayer.so /usr/lib/firefox-4.0-4.0b13pre/plugins

Note: Look carefully at bold folder ‘firefox-4.0-4.0b13pre’, this is my installation you can change this to your installation like ‘/usr/lib/firefox-3.6.15pre/plugins’ etc. rest remains same.

GOOGLE CHROME –

a. same as for firefox.

b. In Terminal type

sudo cp libflashplayer.so /opt/google/chrome

OPERA –

a. same as for firefox.

b. sudo cp libflashplayer.so /usr/lib/opera

That’s it Enjoy every video in Firefox, Opera, Chrome in Ubuntu

Robotics Education Centers Throughout the USA

Getting started with robotics can be difficult. Having a support group for guidance and support is extremely helpful. Many support groups have developed around the country to help schools and teachers get on their feet. Here are a few:

Alabama:
George Blanks runs the BEST competition for the whole southern region. You can contact him at blankgw@auburn.edu.

Alaska:
AREA, Alaska Robotics Education Association, manages FIRST LEGO League tournaments statewide, supports Alaska FIRST Robotics Competition teams and will hold its first Alaska Open this Spring. AREA also works in or with several Alaska school districts and the Alaska university system. Specific contact information for AREA can be found at http://www.akrobotics.org, information on AREA managed, funded or supported events can be found at http://www.eteamz.com/AREA or you can send any initial queries to info@akrobotics.org.

Arizona:
Pima Community College and NASA’s Phoenix Program Office are putting together an organization to support robotics in this state. Please contact Doug Lombardi for information, Lombardi@lpl.arizona.edu.

California:
Northern California has the Western Regional Robotics Forum (WRRF). You can get in touch with them through Eric Reed, eric@mrreed.com and Tom Murphy, TMurphy@contracosta.edu, at Contra Costa Community College.

Los Angeles has the Southern California Regional Robotics Forum (SCRRF), http://www.scrrf.org. You can get in touch with this organization through Chris Husmann chusmann@earthlink.net, or Dr. Ken Berry, ksberry@csun.edu.

San Diego has the San Diego Science Alliance http://www.sdsa.org/robotics/, contact there is Pat Winter, pat.winter@gat.com, and Team San Diego FIRST Robotics Coalition, contact is Robert Mainieri, rmainier@ucsd.edu.

Colorado:
Jason Marcks (jmarcks@spaceed.org)

Three robotics groups are working in Colorado around Artificial Intelligence robotics. They can be contacted at their email lists pyro-outreach@emergent.brynmawr.edu, DenverRoboticsClub@yahoogroups.com, FrontRangeRobotics@yahoogroups.com

Florida:
The University of Central Florida is developing a group with Devry University to have Robot Bootcamps, events and competitions. Contact Cynthia Andrews at andrewc@ocps.k12.fl.us.

In the Miami area Nola Garcia, nola@battlebots.com, Runs the Starbots Robotics Center and runs the BattleBot IQ Competition.

In the Tampa Bay area try First Step Robotics. J. Paul Wahnish, barefo6529@aol.com,
is the contact. You may have seen him on Extreme Makeover, Home Addition. He puts on summer robotic workshops and is supporting curriculum efforts in Florida.

Hawaii:
There seem to be several developing groups on the islands. Art Kimura from Future Flight Hawaii knows most of them, art@higp.hawaii.edu.

Indiana:
The 26 compuses of Ivy Tech Community College are supporting robotics teams through a new initiative that is supporting competitions, conferences and support meetings. Contact Indiana FIRST and the robotics network through Daniel Ward II, dward@ivytech.edu.

Kansas:
The College of Education at Wichita State University (WSU) has a Mindstorms program for middle school students and a Roamer program for early childhood. (http://education.wichita.edu/mindstorms) WSU and Butler Community College have also started a robotics program that directly impacts high school students. Contacts are Karen Reynolds, karen.reynolds@wichita.edu; Tonya Witherspoon, tonya.witherspoon@wichita.edu; and Mel Whiteside, mwhiteside@butlercc.edu

Wichita State University (WSU) Engineering Department runs the Regional BEST Robotics competition as well. Contact Brenda Gile-Laflin, brenda.gile-laflin@wichita.edu.

Massachusetts:
Worchester Polytechnic Institute (WPI) supports several competitions and summer camp programs. Contact Col. Ken Stafford, stafford@WPI.EDU or Brad Miller, brad@bradhouse.com.

Near Boston and Plymouth contact Mike Bastoni, mbastoni@pnta.org and Mark Newby, mnewby@gearseds.com.

For LEGO, contact Lisbeth Ohse. She is our product specialist here at LEGO Education. Her contact info is lohse@LEGOeducation.com.

Tufts University, contact Chris Rogers, crogers@tufts.edu or Merredith Portsmore merredith.portsmore@tufts.edu. They run camps, teacher training, and competitions.

Michigan:
Washtenaw Community College (WCC) located in Ann Arbor, MI offers LEGO robotics camps to prepare students to compete in FIRST LEGO League and Robofest competitions. WCC also offers an industrial robotics program and students can earn college credit by taking our FIRST Robotics Competition course. Contact Maurice Tedder, mtedder@wccnet.edu, or, Gary Schultz, GSchultz@wccnet.edu.

Lawrence Technological University in Southfield host Robofest, http://www.robofest.net and Robofest Academy, http://www.robofest.net/academy.

Oakland County Competitive Robotics Association (OCCRA) is the only Intramural Robotics League in the US. OCCRA serves the Detroit Michigan area. Contact is Mike McIntyre, mcmike51@aol.com.

Minnesota:
The Precision Manufactures Organization is supporting robotics competitions and events throughout the state. You can contact them through Charles Arnold, chaz@mpma.com, or Norm Domholt, Normd@npcinc.com.

Nevada:
University of Navada a Reno has Eric Wang, eric.wang@unr.edu. He wrote a book on LEGO Robotics, Engineering with LEGO Bricks and ROBOLAB.

North Carolina:
Kevin Barnard is leading an effort to support educators kbarnard@wsfcs.k12.nc.us.

New Hampshire:
FIRST Place in Manchester offers classes, camps, and educator workshops.

FIRST Place 200 Bedford Street Manchester, NH 03101
603-666-3906 x427 firstplace@usfirst.org

FIRST LEGO League – http://www.firstlegoleague.org and the FIRST
Robotics Competition – http://www.usfirst.org

Robo Tech Center in Nashua offers robotics courses and RoboFest competition. Contact them at 603-888-6102 or http://www.robotechcenter.com.

Ohio:
In Cleveland Ohio at Cuyahoga Community College Jerry Seppelt, Jerome.seppelt@tri-c.edu,
and George Bilokonsky, George.Bilokonsky@tri-c.edu have been supporting local educators with competitions and workshops.

Oklahoma:
The KISS institute for Practical Robotics puts on the Botball competitions conferences and workshops. You can find information about them at http://kipr.org.

Oregon:
Oregon Robotics Tournament and Outreach Program can be found at http://www.ortop.org/.

Pennsylvania:
Robin Shoop directs the Robotics Academy at Carnegie Mellon University. The Robotics Academy offers onsite and online professional development opportunities for teachers as well as a comprehensive robotic curriculum. The Robotics Academy hosts robotic camps and competitions for students. More can be found at http://www-education.rec.ri.cmu.edu/ or email roboed@rec.ri.cmu.edu.

Rhode Island:
Liana Ferreira Fenton is working with a consortium of Business and Education partners to support math, science, and technology in Rhode Island. She and her organization are connecting educational standards and state mandates for students with business and industries’ standards. Contact her at LianaFF@aol.com.

Janice C. Kowalczyk (kowalcjn@ride.ri.net) Director, Rhode Island School of the Future does Robotics Park – which is really cool. http://www.risf.net/RoboPark.htm

South Carolina:
Donn Griffith has worked for the FIRST organization to create a competition for the VEX robot. He is returning to teach at the University of South Carolina and develop a robotics educational organization there. You can reach him at dgriffith@usfirst.org.

Texas:
University of Houston, College of Technology’s Center for Technology Literacy (CTL).
Dr. Enrique Barbieri, EBarbieri@central.uh.edu
Taresa M. Mikle, TMMikle@central.uh.edu
In partnership with NASA, CTL is responsible for coordinating Texas regional robotics competitions and other STEM-based activities.

If you are in Austin or Central Texas contact the University of Texas through Kylee.Kesler@ni.com.

Virginia:
Richmond VA. Adria Hogan: Robotics instructor at Benedictine High School. FIRST team 1033. ahogan@benedictinehighschool.org.

West Virginia:
Marshall University supports several Remote sites to control LEGO Robots in SensorCity and Red Rover. Linda Hamilton is the brains behind this project, http://www.marshall.edu/LEGO/.

Wisconsin:
Space Education Initiatives / Wisconsin Institute for Robotics in Education
puts on competitions for VEX Robotics and LEGO Robotics for the state. Eric
Brunsell is the contact, eric@spaceed.org. http://www.wirobotics.org

Botball:

Arkansas:
Joe Swaty and Will Elliott at the University of Arkansas, Little Rock organize our Botball events in that region. Contact Will Elliott for more information: willelliott@yahoo.com

Florida:
Charles Winton, cwinton@unf.edu, organizes the local Botball events at the University of North Florida campus.

Georgia:
Contact Phil Olivier, olivier_pd@Mercer.edu, at Mercer University in Macon for information about the local Botball events.

Maryland and Virginia:
Contact Botball@kipr.org for information about our Greater DC regional events.

Indiana:
David Mutchler at Rose-Hulman Institute of Technology organizes the Midwest regional Botball events. You can contact him at: David.Mutchler@Rose-Hulman.edu

Massachusetts:
Contact Holly Yanco (holly@cs.uml.edu) at the University of Massachusetts, Lowell or Karl Wurst (kwurst@worcester.edu) at Worcester State College for information about Botball events in the New England region.

California:
Educators in the Northern California region can contact Terry Grant with NASA Ames at grant@ptolemy.arc.nasa.gov for information about Botball in that region. Teams in the San Diego area can contact Pat Winter at Pat.Winter@gat.com about Southern California regional Botball events. Other southern California area teams can contact botball@kipr.org for more information.

New York and New Jersey:
Contact the local organizers at Polytechnic University, Lamar McFarland at engineering@polynsbe.org or Beverly Johnson at bjohnson@poly.edu, for more information about Botball in this region.

Pennsylvania:
Contact Illah Nourbakhsh at illah@cs.cmu.edu or Rich Simpson (ris20+@pitt.edu) at the University of Pittsburgh for more information about Botball in the Pennsylvania region.

Source

Korkuyorum senden..

Epeydir yazmıyorum değil mi? Günlük de tutamazdım hiç. Neyse özet geçelim.

Şu sıralar askerdeyim. Şırnak sınır bölgesinde minimalist yapıda inşa edilmiş bir birlik buradaki. İşte toplar var, askerler var, dünya angarya iş var. Gariptir bunları yazarken Show tv ‘de Güneydoğudan öyküler önce vatan dizisine denk geldim. Mehmetçik gerçekten Türkiye’nin aynası. Her tür insan var. Ama şunu anladım ki gerçekten asker doğan bir milletiz. Onca eziyetime rağmen(içim yanıyor ama mecbur) benim için canlarını verir bu çocuklar.

Onun dışında bir kulunu sevmeye başladım galiba. O beni seviyor mu bilmiyorum. Mantığım zorlama diyor, kalbim işte aradığın o. Zaman her şeyin ilacı.

Haydarpaşa’nın yanışına uzaklardan tanık olmak… Canlı canlı kaldırmazdı yüreğim. Boğazıma takıldı bir şeyler, gözlerim yaşlı. Haydarpaşa’nın saçları da yüreğim gibi alev alev :`(

Uzun zaman sonra saat takmaya başladım. Yaşlanma ve olgunlaşma  alametlerinden birisi olsa gerek.

Birşeyler eksiliyor içimden, kayıp gidiyor. Tutamıyorum, anlayamıyorum.

Sözü aragon’ a bırakayım ben, kelimelerim tükendi…

Sana Büyük Bir Sır Söyleyeceğim

Zaman sensin
Zaman kadındır ister ki
Hep okşansın diz çökülsün hep
Dökülmesi gereken bir giysi gibi ayaklarına
Bir taranmış
Bir upuzun saç gibi zaman
soluğun buğulandırıp sildiği ayna gibi
Zaman sensin uyuyan sen şafakta
ben uykusuz seni beklerken
Sensin gırtlağıma dalan bir bıçak gibi…
Sen ki benim saat-sakağımda vurursun
Boğulurum soluk alıp vermesen
Tenimde bir duraksar ve yerleşir adımın
Sana büyük bir sır söyleyeceğim
Her söz
Dudağımda bir dillenen zavallı
Acınacak bir şey ellerim için
kararan bir şey bakışının altında..
Sana büyük bir sır söyleyeceğim
Korkuyorum senden
Korkuyorum yanın sıra gidenden
pencerelere doğru akşam üzeri
El kol oynatışından söylenmeyen sözlerden
Korkuyorum hızlı ve yavaş
zamandan korkuyorum senden
Sana büyük bir sır söyleyeceğim
Kapat kapıları
Ölmek daha kolaydır sevmekten
Bundandır işte benim yaşamaya katlanmam
Sevgilim…

değer mi hiç ?

Herkes, “ilk kendi yaşıyor”

Sanmasa,

Sevdalar da tükenirdi,

Masalları da

Sonsuza kadar

Sürdüğü bilinsin diye mi nedir,

Bittiği anlar ve ihanetler

Yazılmıyor kitaplara

Zümrüt-ü Anka Kuşu da yalan aslında,

Kendini külünden yarattığı da

Ferhat’ın Şirin,

Aslı’nın Kerem için öldüğünü

Kim gördü Allah aşkına?

“Sonsuza kadar sürsün” diyorsan

“Bu sevda,”

O zaman sevgili,

O zaman vuslat yaşanmaya!

Sana yazacak bir sen bırak bana!

Öfkelerin orada kalsın!

Kaçamaklar hanesinde değil ismin

Anlasana!

Ömrümün tam ortasına

Kocaman harflerle yazmışım:

SENİ SEVİYORUM

SENİ SEVİYORUM

“Herkese söylediğin

Bana söyleme” diyorsun

Ama ne varsa sevdaya dair,

Bizden önce söylenmiş, biliyorsun

Bize düşen, aşkı yalansız yaşamak

Hadi uzatma da uzat ellerini,

Seni seviyorum

Seni seviyorum

Seni seviyorum

tayfun talipoğlu

Ayıp olmaz mı ?

Başka Dilde Aşk filmini izledikten sonra aşağıdaki şarkının dilime pelesenk olması, yazamamamnın getirdiği ağırlığı şarkılarla dindirmeye çalışmak..

hayat
o kadar zor mu?
atılır mıyız oyundan, benzemezsek onlara?
bahane mi lazım?
mazeretimiz mi kalmamış?
çok ayıp olmuş
çok ayıp olmuş

hayat
o kadar zor mu?
takılır mıyız yolunda, şekli gizli taşlara?
yetişmek mi lazım?
bahçemizde bir gül açmamış
çok ayıp olmuş
çok ayıp olmuş

kız en güzel, en hafif giysisini giymiş
oðlan renkli bir dünya boyamış
kapkara kapılar sormuşlar onlara
ayıp olmaz mı?
bu işler o kadar kolay mı?
ayıp olmaz mı?

1123581321

Düşündüklerimi şiirlerde, yazılarda arama evresindeyimdir kim bilir ? Belki de Borges haklıdır “Hayat ne kadar karmaşık ve uzun olursa olsun aslında bir andan ibaret, o an da aslında kim olduğunuzu anladığınız ve ne olmaya karar verdiğiniz an” derken.

Böyle bir Sevmek

ne kadınlar sevdim zaten yoktular
yağmur giyerlerdi sonbaharla bir
azıcık okşasam sanki çocuktular
bıraksam korkudan gözleri sislenir.

ne kadınlar gördüm zaten yoktular
böyle bir sevmek görülmemiştir.
hayır sanmayın ki beni unuttular
hâlâ arasıra mektupları gelir
gerçek değildiler birer umuttular
eski bir şarkı belki bir şiir

ne kadınlar sevdim zaten yoktular
böyle bir sevmek görülmemiştir
yalnızlıklarımda elimden tuttular
uzak fısıltıları içimi ürpertir
sanki gökyüzünde bir buluttular
nereye kayboldular şimdi kimbilir

ne kadınlar sevdim zaten yoktular
böyle bir sevmek görülmemiştir.

Attilâ İlhan

yokuuuum or not yokuuuummm

Uzun zamandır bir şeyler karalamayıp, video paylaşıp geçiştirmişim blog’u. Aklıma takılan o kadar çok şey olmasına rağmen yazma üşengeçliğinden olsa gerek. Oysa yazınca rahatlıyor insan. House un S06E14’de de işlenen bir konu. Paylaşmanın daha doğrusu normal hayatta paylaşamamanın  getirdiği bir rahatlama duygusu bu.

Bu aralar bir karar arifesinde olduğumu hissediyorum. Özellikle kariyerimi nasıl sürdüreceğim ile ilgili ciddi planlamalar yapmam gerek. Ülkenin doktoralı işsizlere ihtiyacı olup olmadığını bilmiyorum. Akademik tarafın artıları eksileri, piyasanın artıları eksileri derken aradaki çözümleri düşünüyorum durmadan.

Akademisyenliğin artıları; öncelikle bu işi sevmek kaydıyla her daim genç kalıyorsunuz. Yaşı geçkin profesörlere baktığınızda hala içindeki çocuğu yaşattığını görebilirsiniz. Oysaki piyasa da özellikle kapitalizmin doruklarındaki ülkemizde bu saflığı korumak güç, hatta büyük bir dezavantaj sayılabilir bu özellik. Daha rahatsınız. Tamam belki üstünüzde de idari vs kısıtlamalar olsa da piyasadaki gibi sürekli bir sömürü düzeni yok. Hoş artık özel/vakıf üniversitelerinde piyasavari davranışları da görebilmek pekala mümkün. Ek olarak her ne kadar ülkemizde kaynaklar kısıtlı olsa da, istediğiniz konuda proje tabanlı olarak çalışabilmeniz ve bunun getirdiği imkanlardan faydalanabilmeniz mümkün

Akademisyenliğin eksileri; öncelikle para. Gerçekten komik paralar veriliyor bu sektörde. Düşünün bir profesörsünüz ve yeni mezun ettiğiniz mezun sizden daha fazla maaş alabiliyor. Hiç de adil değil elbette. İkincisi ise tonla angarya iş. Öyle böyle değil. Sizden yapmanızı istedikleri sürüyle kağıt işi bulunmakta. Ve öylesine gereksiz olabiliyor ki kimi zaman, çıldırmanın eşiğine gelebiliyor insan. Bir diğeri azalana manevi tatminsizlik. Eskiden toplumda yeri vardı bu insanların. Şimdi ise popçu, topçudan soruluyor memleket meselesi. Bana Nihat Doğan’ın kim olduğunu açıklayabilecek biri var mı ?

Piyasanın artılarını eksilerini de yazacaktım ama yoruldum sanırım. Artısı eksisi bir yana bu ülkede zaten severek yapabileceğiniz iş sayısı çok az(en azından benim tabiatımda biriyseniz) yani pazarlamacı, bürokratik kelime prosesörü memur yapısında falan değilseniz işiniz zor zaten. Bir de işlere profesyonel gözde bakıyorsanız, yani duygular ikinci planda geliyorsa örneğin “daha dün taksimde içiyorduk ama bu proje için beni değil de onu atadın” cümlesi gibi. Onu atadım çünkü daha iyi ve senin de bunu kabullenmen gerekirken… piyasada elinden geleni yapmak da göze batar(olumsuz mana da) diğerlerinden geri kalmak da. Rahat huzurlu yaşamak için ortalamaya oynamak şart gibi. E tabi bu minvalde biri değilseniz dediğim gibi işiniz zor.

Neyse yukarıdakileri yazarken ben bile sıkıldım. Okuyana kolay gelsin. Kısa kısa devam:

Bugün zorunlu seminerlerden birine katıldım. Gerçekten zorunlu olmasına rağmen benim adıma olumlu geçti. Özellikle kendi ar-ge şirketini kurup yüzünde aydınlanmayı gördüğüm bir doktora öğrencisinden sonra kafamda daha bir netleşti ne yapmam gerektiği.

Bu aralar cümle kurmakta zorlandığımı hissediyorum. Anlamsız cümlelerimdeki kelimelerden anlıyor insanlar ne demek istediklerimi sanırsam. Bir kompozisyon yarışmasında eksi puan alacak kadar kötüyüm. O kadar yane..

Ayrıca unutkanlık da ayrı bir baş belası. Bırakın geçen gün hatırlayamadığım Planck sabitini ki kendisi 6.626068 × 10^-34 m^2 kg / s ‘dir kendi öğrenci numaramı(eskisini) unutmam, sorulduğunda cep telefonumun numarasını söyleyememem vs. Kaldı ki numaralarla aram iyidir. Kelimeleri unutuyordum tamam. Şimdi sıra numaralara geldi. Gelecekte ne var merak ediyorum. Depresyon belirtisi tüm bu saydıklarım. Merak etmeyin onun da farkındayım. Hell yeah mean symptoms fit.

Can sıkıntısından yemek yiyorum ve yemeğin ardından gelen tatmin duygusunu artık duyamıyorum. Ama korkmayın hala umut var. Kendimi kontrol edebilecek kadar güçlüyüm ;)

Yerli dizi izlemem pek ama gönülçelen hoşuma gitti. Senaryosu oyunculuk bir yana sırf tuba büyüküstün için bile izlnir bu dizi J kanındaki Çingene canlanmış resmen hehehe