ubuntu üzerinde matlab 2011 b mex ayarları

matlab 2011b için mex düzenlemeleri:

öncelikle ubuntu için matlab kurulumundaki adımları biraz kendimize yontarak gerçekleştiriyoruz. Dökümanda bahsedildiği gibi gcc-4.3.4 kullanmak şart değil. Sadece adamlar testlerini o sürümde yapmışlar, başımız ağrımasın diyorlar ;)

2. MATLAB a özel bir bin klasörü oluşturalım:

mkdir ~/.matlab/bin

3. gcc ile sistemimizde kurulu(bende 4.5) gcc-4.5 ile via MATLAB a özel bin klasörü arasında sembolik link oluşturalım.

ln -s /usr/bin/gcc-4.3 ~/.matlab/bin/gcc

4.local startup.m dosyası oluşturup, bin dosyasını $PATH değişkenine ekleyelim. böylece her çalışma öncesi bin yolu PATH a yazılmış olur:

printf “setenv(‘PATH’,sprintf(‘/home/%%s/.matlab/bin:%%s’,getenv(‘USER’),getenv(‘PATH’)));\n” >> ~/Documents/MATLAB/startup.m

/usr/local/MATLAB/R2011b/bin klasörüne gidip “mexopts.sh” dosyasını düzenleyelim:

sudo gedit /usr/local/MATLAB/R2011b/bin/mexopts.sh

bu dosyada CC=’gcc’ yi CC=’gcc-4.5′ e, CXX=’g++‘ yi CXX=’g++-4.5′, ve FC=’gfortran’ ı FC=’gfortran-4.5′ olacak şekilde değişikliklerini yapalım. Elbette bunlar bende kurulu olanlar, siz kendinizde olan derleyicilere göre değiştirebilirsiniz.

bu işlemi yaptıktan sonra kaydedip kapatalım. Ardından

sudo /usr/local/MATLAB/R2011b/bin/mex -setup

komutunu çalıştırıp bu ayarları /home klasörü altındaki ayar dosysına yazmasını sağlayalım

derleme sonrası mex şöyle bir sorunla(kısaltılmış) karşılaştı:

libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.14′ not found (required by /usr/lib/libppl_c.so.2)
libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.11′ not found (required by /usr/lib/libppl_c.so.2)
libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.14′ not found (required by /usr/lib/libppl.so.7)
libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.11′ not found (required by /usr/lib/libppl.so.7)
libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.11′ not found (required by /usr/lib/libgmpxx.so.4)

çözümü mevcut libcstd++ kütüphanesine sembolik link oluşturmaktan geçiyor

sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/gcc/i686-linux-gnu/4.5/libstdc++.so /usr/local/MATLAB/R2011b/sys/os/glnx86/libstdc++.so.6

ve finito