cmake error

Malum openCV 2.0 versiyonunu yayınlamış. Eh bize de kurmak düştü. Dizüstüne normal bir şekilde kurduktan sonra masaüstüne de kurmayı denedim ama o da ne cmake

Check for working C compiler: cl

Check for working C compiler: cl — broken

CMake Error at C:/Program Files/CMake 2.8/share/cmake-2.8/Modules/CMakeTestCCompiler.cmake:50 (MESSAGE):

The C compiler “cl” is not able to compile a simple test program.

It fails with the following output:

Change Dir: C:/cmake_binary_dir/CMakeFiles/CMakeTmp

Benzeri bir hata veriyor. Kuramadım diyip gelenlere nanik yaparsan sonun bu. İşin  ilginç yanı derleyicinin bulunamadığı/kırık olduğu ile ilgili bir hata veriyor. Eski iyidir, güzeldir diyerek(hala VS2005 kullanır mı insan?) cmake 2.4.8 sürümünü kurdum. Orada da

Error spawning ‘cmd.exe’.

Hatası verdi. Canım ciğerim senin hatan bu. Ne diye cl kırık uyarıları verirsin. Sorun ide’ye cmd.exe yani komut dizininde erişime izin verilmemesi. Bu yüzden visual studio için VS konsolunda  Options> Projects and Solutions >VC++ Directories içine aşağıdaki satırları yerleştiriyoruz(zaten halihazırda proje ayarları için yerleştirilmesi gerekenler için bkz: opencv wiki/visual studio settings)

$(SystemRoot)\System32
$(SystemRoot)
$(SystemRoot)\System32\wbem


Ps: seviyorum paylaşımcılığı. Eskiden uğraşın, arayın bulun ulan diyip .txt olarak sadece kendime yazdığım(kaç saat uğraştım bunu çözebilmek için) notları paylaşıma açmayı.