cmake error

Malum openCV 2.0 versiyonunu yayınlamış. Eh bize de kurmak düştü. Dizüstüne normal bir şekilde kurduktan sonra masaüstüne de kurmayı denedim ama o da ne cmake

Check for working C compiler: cl

Check for working C compiler: cl — broken

CMake Error at C:/Program Files/CMake 2.8/share/cmake-2.8/Modules/CMakeTestCCompiler.cmake:50 (MESSAGE):

The C compiler “cl” is not able to compile a simple test program.

It fails with the following output:

Change Dir: C:/cmake_binary_dir/CMakeFiles/CMakeTmp

Benzeri bir hata veriyor. Kuramadım diyip gelenlere nanik yaparsan sonun bu. İşin  ilginç yanı derleyicinin bulunamadığı/kırık olduğu ile ilgili bir hata veriyor. Eski iyidir, güzeldir diyerek(hala VS2005 kullanır mı insan?) cmake 2.4.8 sürümünü kurdum. Orada da

Error spawning ‘cmd.exe’.

Hatası verdi. Canım ciğerim senin hatan bu. Ne diye cl kırık uyarıları verirsin. Sorun ide’ye cmd.exe yani komut dizininde erişime izin verilmemesi. Bu yüzden visual studio için VS konsolunda  Options> Projects and Solutions >VC++ Directories içine aşağıdaki satırları yerleştiriyoruz(zaten halihazırda proje ayarları için yerleştirilmesi gerekenler için bkz: opencv wiki/visual studio settings)

$(SystemRoot)\System32
$(SystemRoot)
$(SystemRoot)\System32\wbem


Ps: seviyorum paylaşımcılığı. Eskiden uğraşın, arayın bulun ulan diyip .txt olarak sadece kendime yazdığım(kaç saat uğraştım bunu çözebilmek için) notları paylaşıma açmayı.

XP orijinal hale getirme / Yazılım sahteciliği yazısını kaldırma

Yazılım sunucusuna girmek için “firewall” u kaldırdığımda bir de baktım ki sahte yazılım kurbanı olmuşum. Microsoft un truva atları bu anı kolluyormuş demek ki.  Halbuki kurulumu orijinal xp cd sinden yapmıştım. Microsoft ile muhatap olacağıma bunun hızlı çözümünü aradım buldum hemen:

  1. C:/Windows/system32 altındaki WgaLogon.dll ve WgaTray.exe dosyalarını yeniden adlandırın misal XXXWgaLogon.dlx ve  XXXWgaTray.yokartikexe
  2. Başlat->calıştır’ a cmd yazıp “enter” lıyoruz böylece komut dizini geliyor. buraya:

cd C:/Windows/system32/

Regsvr32 LegitCheckControl.dll /u

Komutlarını yazarak lisans kontrol sunucusunu durduruyoruz. Şimdi bilgisayarı yeniden başlatalım.

Başlattıktan sonra:

  1. Başlat->calıştır’ a regedit yazıp “enter” lıyoruz. Bu yazmaçta HKEY_LOCAL_MACHINE>Software>Microsoft>WindowsNT>CurrentVersion>Winlogon>Notifyaltıondaki WgaLogon dosyasını tümden siliyoruz(DEL ile)
  2. C:/Windows/system32 altındaki LegitCheckControl.dll dosyasını da siliyoruz
  3. Oldu da bitti maaşallah