İnsan beyni ve HTM teknolojisi

Cerebral Cortex :

Cerebral Cortex; insan beyninin dış yüzeyini kaplayan, gri maddeden oluşmuş, iç ve dış ortam bilgilerini alan, işleyen ve tepki çıkışı üreten, düşünsel birçok alışılmışın dışında (novel) durumun üstesinden gelindiği katmandır. İnsan beyninde yayılmış halde yaklaşık olarak bir peçete büyüklüğünde olup, 2mm kalınlığa, toplamda ortalama 1010sinir hücresi(nöron) içermektedir[1]. Cerebral Cortex diğer bir açıdan bakıldığında, dış dünyanın bir iç modelinin oluşturulması görevini üstlenmektedir. Bu amaçla duyu organlarından alınan veriler birbiriyle ilişkilendirilerek nesneler ve bağlı olaylar hakkında hiyerarşik olarak uzanan kabuller(belief) oluşturulur. Bu kabuller bir sonraki aynı veya benzer olayların kestiriminde(inferring) önemli rol oynar. Böylece gelecek durumlar/olaylar hakkında, bahsedilen durum/olay oluşmadan önce beklenti dizileri oluşturulur. Böylece hem daha az algılayıcı verisi işlenerek(aynı zamanda yanlış algıları da düzelterek –bir nevi süzgeç işlemi) gerçek dünyaya ilişkin verilerin daha doğru ve daha hızlı işlenmesi sağlanır hem de insanlara ve bazı memelilere has gelişmiş planlama yetileri ortaya çıkari.

 

Devam…

 

insan beyni

insan beyni